PostHeaderIcon Hospodaření v lese

Způsoby hospodaření v lese, které Lesní družstvo obcí rozvíjí, jsou plně v souladu s moderními trendy lesního hospodářství. V maximální míře využívá přirozené obnovy kvalitních smrkových a bukových porostů, vnáší meliorační a zpevňující dřeviny do obnovených porostů. Snaží se hospodařit co nejvíce přírodě blízkým způsobem a nepoužívá žádné, přírodu poškozující intenzivní technologie.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PRÁCE
Lesní družstvo obcí poskytuje komplexní služby pro soukromé vlastníky lesů, počínaje těžbou a výkupem dřeva přes odstraňování klestu, zalesnění, provádění výchovných zásahů až po odvoz dřeva. Zajišťujeme také prodej sadebního materiálu, chemikálií používaných v lesnictví a další. Podrobnější informace naleznete v ceníku. Abychom Vám zajistili co nejrychlejší a bezproblémový servis zajišťují tyto práce jednotlivé lesní správy (střediska) jejichž působnost najdete v přehledné mapě.

Aktualizováno ( Pátek, 21 Listopad 2014 06:41 )