PostHeaderIcon Informace o prodeji ryb

 

RYBÁŘSTVÍ  -  SÁDKY STARÉ RANSKO

Oddělení rybářství hospodaří  cca na 110 ha vodních ploch, které leží na území CHKO Žďárské vrchy. Způsob rybářského hospodaření  a kvalita vody zajišťuje výbornou  chuť  prodávaných ryb.     

Lesní družstvo obcí vybudovalo na území obce Staré Ransko rybářské sádky, které  slouží k celoročnímu prodeji  tržních i násadových sladkovních ryb. Nabídka je závislá na ročním období. Sádky  leží pod hrází rybníka Pobočný.  Jsou dostupné po místních komunikacích z města Ždírec nad Doubravou, obce Nové Ransko nebo místní části obce Krucembur – Starého Ranska.  Trasu lze naplánovat dle přiložené mapy.

Hlavním druhem prodávaných ryb je kapr,  dále je možno zakoupit lína, amura, štiku,okouna, candáta a sumce. 

 Prodej na sádkách probíhá každý pátek od 13.00 hod. do 16.00 hod.  Vánoční prodej bude zahájen 21.12.2020 a potrvá do 23.12.2020.  Čas prodeje je stanoven od 8.00 hod. do 16.00 hod.

 

Zájemci  o  nákup většího  množství  tržních nebo násadových ryb kontaktujte prosím  odpovědnou osobu :  pana Libora Klabeneše   mob.:  606 732 704, který zodpoví  i  jiné dotazy ohledně prodeje. 

 

 

Aktualizováno ( Středa, 16 Prosinec 2020 11:45 )

 

PostHeaderIcon Oprava LC Javorka

 

Státní zemědělský intervenční fond – Oprava LC Javorka   

Základní aktivitou firmy Lesní družstvo obcí je péče o dlouhodobě pronajatý a vlastní lesní majetek. Družstvo  prostřednictvím  Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. zrealizovalo v prvním pololetí roku 2020 projekt „Oprava LC Javorka“.  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Administraci projektu zajistil SZIF  RO Brno.

Realizací projektu došlo k opravě stávající odvozní cesty tak, aby byl zajištěn její celoroční provoz. Technickými opatřeními je opravená cesta chráněna proti negativnímu působení vody. Příčné a podélné odvodnění je ukončeno ve vsakovacích jímkách.  Cesta bude užívána k lesnímu hospodaření a pro cyklo a pěší turisty.  Oprava proběhla v rámci Programu rozvoje venkova realizací projektu operace 19. 2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje s názvem: „Oprava LC Javorka“.

  

Logo         Havlíčkův kraj - logo                    

 

LC Javorka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktualizováno ( Středa, 05 Srpen 2020 10:45 )

 

PostHeaderIcon Pozastavení výkupů a poskytování služeb

VÝKUP DŘEVA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - OZNÁMENÍ

Oznamujeme vám, že vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě a maximálnímu využití našich kapacit dočasně nevykupujeme dříví a neposkytujeme služby v lesnictví. Toto opatření platí do odvolání. 

Ing. Štěpán Lukeš

vedoucí technického úseku

Aktualizováno ( Pátek, 13 Září 2019 07:22 )

 

PostHeaderIcon Nákup vyvážecí soupravy - rok 2020

Státní zemědělský intervenční fond - nákup lesnické techniky 

Základní aktivitou firmy Lesní družstvo obcí je péče o dlouhodobě pronajatý a vlastní lesní majetek. Družstvo posílilo vlastní vozový park pro odvoz dříví nákupem moderní odvozní soupravy. Soupravu tvoří tahač 6x6 s retardérem, ABS, EBS, včetně nástavby pro odvoz dříví. Hydraulický nakládací jeřáb je umístěn na zádi vozidla. Součástí nákupu je přívěs pro odvoz dříví. Nákupem nového stroje a jeho užíváním došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti družstva. 

Nákup proběhl v rámci Programu rozvoje venkova realizací projektu operace 8.6.1 – technika a technologie pro lesní hospodářství s názvem: „Nákup soupravy pro odvoz dříví 2018. Vlastní nákup byl realizován v lednu 2020.

Logo PRV

 

 

 

 

Publicita - VS - 2020 - plakát

 

 

 

 
 
 

Obrázek - publicita VS - 2020

Aktualizováno ( Úterý, 10 Březen 2020 09:54 )

 

PostHeaderIcon Výstavba sádek - prezentace

Aktualizováno ( Úterý, 12 Listopad 2019 10:10 )

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2